Vroegtijdige

Castratie/Sterilisatie
Met vroegtijdige castratie/sterilisatie bedoelen wij het laten steriliseren en castreren van alle kittens, die we als gezelschapsdier verkopen, en dit op de leeftijd van 3 maand.

Waarom dan wel?

Het maakt lichamelijk geen verschil of het kitten gecastreerd/gesteriliseerd is op 3 maand of op 7 maand. Oude uitspraken zoals "de plasbuis ontwikkelt zich niet goed" zijn achterhaald en niet waar bevonden.

Integendeel, vroegtijdige castratie/sterilisatie heeft voordelen. De kittens gaan in groep naar de dierenarts, worden samen verdoofd, worden samen in die veilige groep terug wakker. Binnen het uur, nadat ze wakker worden, eten ze samen hun buikjes vol en lopen weer speels achter elkaar rond!

Opvallend is hoe snel de kittens zich herstellen en hoe weinig last ze van de narcose hebben!

Bij de sterilisatie van een al wat oudere poes viel het me op dat zij zich toch een dag of drie niet zo goed voelde. De kittens daarentegen, tonen zich geen moment verstoord, zij weten er niets van en zijn zeer snel hersteld van de ingreep!

Mijn motivaties om vroegtijdige castratie/sterilisatie toe te passen, zijn veelvuldig:
- Bij de katers is er alleszins veel minder kans voor sproeien en in huis
plassen.
- Er is veel minder kans op kanker aan de testikels en op mamotumoren.
- Er is geen risico meer voor baarmoederontstekingen.
- Er is geen jarenlang pilgebruik meer voor de poezen.
- Ze hebben nog een fijner en rustiger karakter.
- Er is ook veel minder kans dat een dier wegloopt. Weglopen houdt een
aantal gevaren in (aids, leukemie, virale ziekten en mogelijk een ongeluk,
auto's, pestende kinderen, enz ...).
- Er is ook geen kans op ongewenste nesten meer.
- Wij hebben de zekerheid dat niet alle kittens gebruikt worden voor de fok,
maar dat er selectief gekozen wordt voor een ruime genenpool, en dat er
niet gefokt wordt gewoon omdat het zo leuk is.
.

Sinds 1993 bevestigde de American Veterinary Medical Association dat ze vroegtijdige castratie/sterilisatie steunde en sindsdien hebben velen zich daarbij aangesloten en is er meer onderzoek gedaan. Vreemd is wel dat er tot daarvoor niet meer onderzoek gedaan is naar een van de meest voorkomende chirurgische ingrepen bij de huisdieren.

Tot dan toe was er ook geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van vroegtijdige castratie/sterilisatie. De angst voor de narcose en het niet vertrouwd zijn met het opereren van een jong dier zorgen ervoor dat veel dierenartsen kiezen voor castratie en sterilisatie op latere leeftijd. Daarnaast zijn er de vooroordelen dat het dier zich anders of slechter gaat ontwikkelen, eerder dik zal worden en dat de plasbuis bij katers zich minder ontwikkelt en dus voor problemen gaat zorgen.

Recent onderzoek heeft bewezen dat er geen verschillen bestaan tussen een groep katten die vroeg gecastreerd/gesteriliseerd is, een groep katten die op de conventionele ouderdom gecastreerd/gesteriliseerd is en een groep ongecastreerde/ongesteriliseerde katten.

De diameter van de plasbuis is dezelfde bij de 3 groepen, die aan het onderzoek meededen.

Ook blijven de katten met vroegtijdige castratie/sterilisatie niet kleiner, sterker nog, bij een kat die met 7 weken gecastreerd is, sluiten de groeischijven later dan bij een kat, die open is.

Zowel het onderzoek aan de University of Florida (Stubbs, e.a. 1996), als het onderzoek aan de University of Minnesota (Root e.a. 1997) heeft uitgewezen dat de groei niet stopt door vroegtijdige castratie/sterilisatie.

Op het internet vond ik onder andere ook het artikel van Dr. Suzan Little <http://www.catvet.homestead.com/EarlyAlter.html.> Er zijn foto's te zien van een vroegtijdige castratie/sterilisatie, maar er is ook meer info hierover, met uitleg over anesthesie en verzorging. Er is ook een artikel van de Winn Feline Foundation.

Indien iemand meer info wil, ben ik altijd bereid om daar op in te gaan.